Z-VIBE

Z-vibe je vibratorni aparat  koji se koristi za stimulaciju tonusa oralne regije čime poboljšava veštine žvakanja, gutanja I govora. 

Z-VIBE

Z-vibe je vibratorni aparat  koji se koristi za stimulaciju tonusa oralne regije čime poboljšava veštine žvakanja, gutanja I govora. 

z-vibe korišćenje

KORIŠĆENJE

U tretmanu se koristi kao dodatna metoda prilikom upoznavanja deteta sa različitim taktilnim stimulusima ili kao pomoćna metoda u poboljšanju artikulacije. Aparat ispušta blagu vibraciju koja pruža različite nivoe senzorne stimulacije koja povećava detetovu usmerenost na govorni aparat, usne, jezik, obraze i vilicu.

z-vibe korišćenje

KORIŠĆENJE

U tretmanu se koristi kao dodatna metoda prilikom upoznavanja deteta sa različitim taktilnim stimulusima ili kao pomoćna metoda u poboljšanju artikulacije. Aparat ispušta blagu vibraciju koja pruža različite nivoe senzorne stimulacije koja povećava detetovu usmerenost na govorni aparat, usne, jezik, obraze i vilicu.

RAZLIČITI
NASTAVCI

U različite svrhe koriste se različiti nastavci, na taj način se aparatura prilagođava svakom detetu ponaosob. 

U svrhu tretmana žvakanja koriste se i nevibratorni alati koji predstavljaju izvrstan način za vežbanje mišića usta. Takođe se mogu koristiti za preusmeravanje sa griženja prstiju ili zglobova ili žvakanja delova odeće.

z-vibe nastavci

RAZLIČITI NASTAVCI

U različite svrhe koriste se različiti nastavci, na taj način se aparatura prilagođava svakom detetu ponaosob. 

U svrhu tretmana žvakanja koriste se i nevibratorni alati koji predstavljaju izvrstan način za vežbanje mišića usta. Takođe se mogu koristiti za preusmeravanje sa griženja prstiju ili zglobova ili žvakanja delova odeće.

z-vibe nastavci

Više o samom Z-Vibeu, kao i o mogucnostima primene mozete pronaci na sajtu www.arktherapeutic.com