ANA NOVAKOVIĆ

Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu stiče naziv Diplomirani defektolog somatoped. Iskustvo započinje u „Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik“ gde radi na edukaciji i rehabilitaciji korisnika doma, a kasnije u vrtiću „Pčelica“ Novi Beograd edukuje se o vaspitno- obrazovnom planu i programu dece predškolskog uzrasta.

 

ANA NOVAKOVIĆ

Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu stiče naziv Diplomirani defektolog somatoped. Iskustvo započinje u „Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik“ gde radi na edukaciji i rehabilitaciji korisnika doma, a kasnije u vrtiću „Pčelica“ Novi Beograd edukuje se o vaspitno- obrazovnom planu i programu dece predškolskog uzrasta.

DOSTIGNUĆA

Pruža podršku osobama sa autizmom u PU Dečiji dani (objekat „Lipa“), gde stiče iskustvo na planu socijalizacije i podsticanju školskih veština. U OŠ „Braća Baruh u Beograd gde realizuje i radi na projektu „Produženi boravak za podršku u učenju i razvoju dece-učenika“ OŠ Braća Baruh.

Poseduje sertifikat iz edukacije „Pedagoški metod Marije Montesori i njegova primena u vaspitno- obrazovnom radu“. Kao i sertifikat „Bazični Montesori kurs“ koji izdaje Montesori društvo Srbije. Takođe poseduje potvrdu obuke ličnih pratilaca za adekvatno pružanje podrške osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Poslednjih godina svoje znanje i iskustvo proširuje radom u privatnim defektološkim ordinacijama gde sprovodi prevenciju, dijagnostiku i tretmane u oblasti motoričkih poremećaja. U svom radu potencira na ranoj intervenicji i stimulaciji psihomotornog razvoja dece.

Pruža podršku osobama sa autizmom u PU Dečiji dani (objekat „Lipa“), gde stiče iskustvo na planu socijalizacije i podsticanju školskih veština. U OŠ „Braća Baruh u Beograd gde realizuje i radi na projektu „Produženi boravak za podršku u učenju i razvoju dece-učenika“ OŠ Braća Baruh.

Poseduje sertifikat iz edukacije „Pedagoški metod Marije Montesori i njegova primena u vaspitno- obrazovnom radu“. Kao i sertifikat „Bazični Montesori kurs“ koji izdaje Montesori društvo Srbije. Takođe poseduje potvrdu obuke ličnih pratilaca za adekvatno pružanje podrške osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

Poslednjih godina svoje znanje i iskustvo proširuje radom u privatnim defektološkim ordinacijama gde sprovodi prevenciju, dijagnostiku i tretmane u oblasti motoričkih poremećaja. U svom radu potencira na ranoj intervenicji i stimulaciji psihomotornog razvoja dece.