ASPERGEROV SINDROM

Aspergerov sindrom je razvojni poremećaj koji je 2013. godine uvršten u sveobuhvatnu krovnu dijagnozu autistični spektar poremećaja (ASD) u Dijagnostičkom i statističkom priručniku mentalnih poremećaja (DSM-5). Ono što Aspergerov sindrom čini karakterističnim i što ga odvaja od ostalih jesu snažne jezičke veštine i visok intelektualni kapacitet.

ASPERGEROV
SINDROM

Aspergerov sindrom je razvojni poremećaj koji je 2013. godine uvršten u sveobuhvatnu krovnu dijagnozu autistični spektar poremećaja (ASD) u Dijagnostičkom i statističkom priručniku mentalnih poremećaja (DSM-5). Ono što Aspergerov sindrom čini karakterističnim i što ga odvaja od ostalih jesu snažne jezičke veštine i visok intelektualni kapacitet.

ASD uglavnom
uključuje:

1. Poteškoće u socijalnoj interakciji,
2. Ograničena interesovanja,
3. Sklonost i želja ka ponavljanju istih radnji;
4. Izrazitu snagu koja uključuje:
5. Izrazita usredsređenost i upornost;
6. Sposobnost u prepoznavanju obrazaca,
7. Obraćanje pažnje na detalje;
8. Preosetljivost (na svetlost, zvuke, ukuse…),
9. Poteškoće u održavanju dvosmerne komunikacije,
10. Odsustvo prozodijskih karakteristika govora (intonacija, ton…),
11. Neusklađenost pokreta ili nespretnost;

ASD uglavnom uključuje:

1. Poteškoće u socijalnoj interakciji,
2. Ograničena interesovanja,
3. Sklonost i želja ka ponavljanju istih radnji;
4. Izrazitu snagu koja uključuje:
5. Izrazita usredsređenost i upornost;
6. Sposobnost u prepoznavanju obrazaca,
7. Obraćanje pažnje na detalje;
8. Preosetljivost (na svetlost, zvuke, ukuse…),
9. Poteškoće u održavanju dvosmerne komunikacije,
10. Odsustvo prozodijskih karakteristika govora (intonacija, ton…),
11. Neusklađenost pokreta ili nespretnost;

RANA
INTERVENCIJA

Gore opisane tendencije variraju od osobe do osobe. Mnogi nauče kako da prevaziđu ili usklade svakodnevne izazove sa kojima se susreću. Iako se dijagnoza Aspregerov sindrom više ne koristi, mnogi je u praksi još uvek koriste.

Rana intervencija i uključivanje su ključni u prevazilaženju svih izazova sa kojima se susreću osobe sa Aspergerovim sindromom. Počev od usvajanja jezičkih i komunikacionih veština, preko socijalnih, veština samopomoći, ali i motornih.

Poteškoće u socijalnoj interakciji

RANA INTERVENCIJA

Gore opisane tendencije variraju od osobe do osobe. Mnogi nauče kako da prevaziđu ili usklade svakodnevne izazove sa kojima se susreću. Iako se dijagnoza Aspregerov sindrom više ne koristi, mnogi je u praksi još uvek koriste.

Rana intervencija i uključivanje su ključni u prevazilaženju svih izazova sa kojima se susreću osobe sa Aspergerovim sindromom. Počev od usvajanja jezičkih i komunikacionih veština, preko socijalnih, veština samopomoći, ali i motornih.

Poteškoće u socijalnoj interakciji