O NAMA

Logopedski centar Sinapsa razvio se iz želje našeg tima da svoje iskustvo i znanje podeli sa roditeljima, vaspitačima i personalnim asistentima kako bi naša deca bila usmeravana na pravi način, kako u našem centru tako i kod kuće i vrtiću. Zato posebnu pažnju pridajemo obuci svih onih koji čine detetovo najbliže okruženje.

Cilj nam je da sve veštine koje dete nauči kroz individulani rad sa terapeutima, generalizuje u široj socijalnoj sredini kroz pravilno usmerenje i praćenje.

O NAMA

Logopedski centar Sinapsa razvio se iz želje našeg tima da svoje iskustvo i znanje podeli sa roditeljima, vaspitačima i personalnim asistentima kako bi naša deca bila usmeravana na pravi način, kako u našem centru tako i kod kuće i vrtiću. Zato posebnu pažnju pridajemo obuci svih onih koji čine detetovo najbliže okruženje.

Cilj nam je da sve veštine koje dete nauči kroz individulani rad sa terapeutima, generalizuje u široj socijalnoj sredini kroz pravilno usmerenje i praćenje.

NAJSAVREMENIJI DIJAGNOSTIČKI INSTRUMENT

U individualnom radu koristimo najsevremeniji dijagnostički instrument koji spaja ono najbolje iz metodologije ABA terapije i Skinerove analize verbalnog ponašanja, The VB MAPP (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program)  koji je pogodan za svu decu sa kašnjenjem u govorno- jezičkom razvoju. Uz pomoć ovog instrument procenjujemo detetove trenutne veštine, nakon čega postavljamo merljive ciljeve koji nam pomažu u praćenju detetovog napretka.

NAJSAVREMENIJI DIJAGNOSTIČKI INSTRUMENT

U individualnom radu koristimo najsevremeniji dijagnostički instrument koji spaja ono najbolje iz metodologije ABA terapije i Skinerove analize verbalnog ponašanja, The VB MAPP (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program)  koji je pogodan za svu decu sa kašnjenjem u govorno- jezičkom razvoju. Uz pomoć ovog instrument procenjujemo detetove trenutne veštine, nakon čega postavljamo merljive ciljeve koji nam pomažu u praćenju detetovog napretka.

PARTNERI

Predškolske ustanove predstavljaju snažnog partnera koji je prepoznao važnost prevencije, detekcije i tretmana govorno- jezičkih poremećaja kod dece, kao i obuku njihovog kadra (vaspitača, personalnih asistenata) za rad sa decom sa autizmom, razvojnom disfazijom, disharmoničnim razvojem i drugim razvojnim poremećajima.

PARTNERI

Predškolske ustanove predstavljaju snažnog partnera koji je prepoznao važnost prevencije, detekcije i tretmana govorno- jezičkih poremećaja kod dece, kao i obuku njihovog kadra (vaspitača, personalnih asistenata) za rad sa decom sa autizmom, razvojnom disfazijom, disharmoničnim razvojem i drugim razvojnim poremećajima.

NAŠ TIM
Jovana Aleksić

Master logoped čije je zvanje stekla 2014. godine najpre na osnovnim studijama Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (diplomirani defektolog logoped), a nakon dve godine i akademski naziv Master logoped.

Aleksandar Zlatić

Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, 2015. godine stiče naziv diplomirani defektolog logoped a godinu dana kasnije stekao je naziv Master logopedije odbranom rada „Uticaj neurogene patologije na kvalitet glasa“.

Ana Novaković

Iskustvo započinje u „Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju Veternik“ gde radi na edukaciji i rehabilitaciji korisnika doma, a kasnije u vrtiću „Pčelica“ Novi Beograd edukuje se o vaspitno- obrazovnom planu i programu dece predškolskog uzrasta.

GOSTOVANJA

MEDJU NAMA

“Zašto su specijalne škole zatvorile svoja vrata za decu sa smetnjama u razvoju?”. Kompletnu priču na temu “Zaboravljeni u koroni” možete pogledati na linku. Jovana Aleksić, master logoped i osnivač centra Sinapsa, u emisiji “MЕĐU NAMA”, odgovara na pitanja vezana za ovu temu.

MEDJU NAMA

“Zašto su specijalne škole zatvorile svoja vrata za decu sa smetnjama u razvoju?”. Kompletnu priču na temu “Zaboravljeni u koroni” možete pogledati na linku. Jovana Aleksić, master logoped i osnivač centra Sinapsa, u emisiji “MЕĐU NAMA”, odgovara na pitanja vezana za ovu temu.

PROBUDI SE

“Kako petarde i pirotehnička sredstva utiču na decu sa autizmom i decu sa posebnim potrebama?” Na pitanja vezana za ovu temu odgovara logoped i defektolog Jovana Aleksić u emisiji 
“PROBUDI SE”.

PROBUDI SE

“Kako petarde i pirotehnička sredstva utiču na decu sa autizmom i decu sa posebnim potrebama?” Na pitanja vezana za ovu temu odgovara logoped i defektolog Jovana Aleksić u emisiji “PROBUDI SE”.