JOVANA ALEKSIĆ

Master logoped čije je zvanje stekla 2014. godine najpre na osnovnim studijama Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (diplomirani defektolog logoped), a nakon dve godine i akademski naziv Master logoped.

Pristup detetu prilagođava njegovom senzibilitetu kao i stepenu problematike trudeći se da izvuče maksimum detetovog potencijala. Svesna značaja rane stimulacije znanje iz ove oblasti koristi kao temelj svog rada.

JOVANA ALEKSIĆ

Master logoped čije je zvanje stekla 2014. godine najpre na osnovnim studijama Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (diplomirani defektolog logoped), a nakon dve godine i akademski naziv Master logoped. Pristup detetu prilagođava njegovom senzibilitetu kao i stepenu problematike trudeći se da izvuče maksimum detetovog potencijala. Svesna značaja rane stimulacije znanje iz ove oblasti koristi kao temelj svog rada.

ISKUSTVO

Nakon studija svoje stručno usavršavanje nastavlja u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“ gde stiče znanja i iskustva iz oblasti prevencije, detekcije i tretmana govorno- jezičkih poremećaja, autističnog spektra poremećaja kao i neurogenih poremećaja verbalne komunikacije (afaziologije).

2015. svoje profesionalno usavršavanje nastavlja u Predškolskoj ustanovi, gde sprovodi individualne i grupne tretmane dece sa govorno- jezickim poremećajima.
2016. godine započinje rad u Domu zdravlja „Vizim“, kao stručni saradnik sprovodeći prevenciju, dijagnostiku i tretman iz svih oblasti govorno- jezičke patologije.

ISKUSTVO

Nakon studija svoje stručno usavršavanje nastavlja u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“ gde stiče znanja i iskustva iz oblasti prevencije, detekcije i tretmana govorno- jezičkih poremećaja, autističnog spektra poremećaja kao i neurogenih poremećaja verbalne komunikacije (afaziologije).
2015. svoje profesionalno usavršavanje nastavlja u Predškolskoj ustanovi, gde sprovodi individualne i grupne tretmane dece sa govorno- jezickim poremećajima. 2016. godine započinje rad u Domu zdravlja „Vizim“, kao stručni saradnik sprovodeći prevenciju, dijagnostiku i tretman iz svih oblasti govorno- jezičke patologije.

DOSTIGNUĆA

DOSTIGNUĆA

Osnivač Centra Sinapsa postaje nakon višegodišnjeg rada u privatnim logopedskim ordinacijama gde je primenjivala bihejvioralne metode u radu sa decom, pod supervizijom inostranih BCBA terapeuta.

Na Zagrebačkom Sveučilištu 2018. godine stiče sertifikat za primenu The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program- Referentni instrument za procenu, vodič za rehabilitacijske planove i sistem za praćenje veština, dizajniran za decu sa autizmom kao i za svu decu koja pokazuju kašnjenje u jezičkom razvoju.

 

Osnivač Centra Sinapsa postaje nakon višegodišnjeg rada u privatnim logopedskim ordinacijama gde je primenjivala bihejvioralne metode u radu sa decom, pod supervizijom inostranih BCBA terapeuta.

Na Zagrebačkom Sveučilištu 2018. godine stiče sertifikat za primenu The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program- Referentni instrument za procenu, vodič za rehabilitacijske planove i sistem za praćenje veština, dizajniran za decu sa autizmom kao i za svu decu koja pokazuju kašnjenje u jezičkom razvoju.

 

SERTIFIKAT

SERTIFIKAT

U svom radu koristi bihejvioralne principe zasnovane na ABA metodi, pa u skladu s tim na Zagrebačkom sveučilištu 2018. godine stiče sertifikat za primenu The Verbal Behavior Milistones Assessment and Placement Program VB mapp– instrument za procenu detetovih trenutnih veština koji je pogodan za svu decu sa kašnjenjem u govorno- jezičkom razvoju.

U svom radu koristi bihejvioralne principe zasnovane na ABA metodi, pa u skladu s tim na Zagrebačkom sveučilištu 2018. godine stiče sertifikat za primenu The Verbal Behavior Milistones Assessment and Placement Program VB mapp– instrument za procenu detetovih trenutnih veština koji je pogodan za svu decu sa kašnjenjem u govorno- jezičkom razvoju.