Logopedski Centar Sinapsa

O nama

Logopedski centar Sinapsa razvio se iz želje našeg tima da svoje iskustvo i znanje podeli sa roditeljima, vaspitačima i personalnim asistentima kako bi naša deca bila usmeravana na pravi način, kako u našem centru tako i kod kuće i vrtiću. Zato posebnu pažnju pridajemo obuci svih onih koji čine detetovo najbliže okruženje.

Naš tim

Jovana Aleksić

Jovana Aleksić, Master logoped čije je zvanje stekla 2014. godine najpre na osnovnim studijama Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (diplomirani defektolog logoped), a nakon dve godine i akademski naziv Master logoped.

Aleksandar Zlatić

Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, 2015. godine stiče naziv diplomirani defektolog logoped a godinu dana kasnije stekao je naziv Master logopedije odbranom rada „Uticaj neurogene patologije na kvalitet glasa“.