HIPERKINETIČKI POREMEĆAJ (ADHD)

ADHD je jedan od najčešćih neurorazvojnih poremećaja u detinjstvu. Najupečatljivija karakteristika jeste nemogućnost kontrolisanja sopstvenog ponašanja. Obično se prvi put dijagnostikuje u detinjstvu. Deca sa ADHD-om mogu imati problema u obraćanju pažnje, kontrolisanju impulsivnog ponašanja (mogu delovati kao da rade stvari bez razmišljanja o rezultatima) ili biti preterano aktivna.

HIPERKINETIČKI
POREMEĆAJ
(ADHD)

ADHD je jedan od najčešćih neurorazvojnih poremećaja u detinjstvu. Najupečatljivija karakteristika jeste nemogućnost kontrolisanja sopstvenog ponašanja. Obično se prvi put dijagnostikuje u detinjstvu. Deca sa ADHD-om mogu imati problema u obraćanju pažnje, kontrolisanju impulsivnog ponašanja (mogu delovati kao da rade stvari bez razmišljanja o rezultatima) ili biti preterano aktivna.

SIMPTOMI:

Normalno je da deca imaju problema sa fokusiranjem i ponašanjem u nekom trenutku. Međutim, kod deca sa ADHD-om ove teškoće ne prestaju sazrevanjem. Simptomi se nastavljaju, mogu biti ozbiljni i mogu uzrokovati poteškoće u školi, kod kuće ili kod prijatelja.

SIMPTOMI:

Normalno je da deca imaju problema sa fokusiranjem i ponašanjem u nekom trenutku. Međutim, kod deca sa ADHD-om ove teškoće ne prestaju sazrevanjem. Simptomi se nastavljaju, mogu biti ozbiljni i mogu uzrokovati poteškoće u školi, kod kuće ili kod prijatelja.

SIMPTOMI MOGU UKLJUČIVATI

-Impulsivnost
-Dezorganizaciju
-Loše veštine upravljanja vremenom
-Problemi sa fokusiranjem na zadatak
-Problemi multitaskinga
-Prekomerna aktivnost ili nemir
-Loše planiranje
-Niska tolerancija na frustraciju

ADHD simptomi

SIMPTOMI MOGU UKLJUČIVATI

-Impulsivnost
-Dezorganizaciju
-Loše veštine upravljanja vremenom
-Problemi sa fokusiranjem na zadatak
-Problemi multitaskinga
-Prekomerna aktivnost ili nemir
-Loše planiranje
-Niska tolerancija na frustraciju

ADHD simptomi
DETE SA ADHDom

DETE SA
ADHD-om MOŽE:

– Sanjariti puno
– Zaboravljati ili gubiti stvari
– Pričati previše
– Pravite neoprezne pogreške ili nepotrebne rizike
– Teško se odupirati iskušenju
– Imati poteškoća u poštovanju pravila igre ili socijalnih normi

DETE SA ADHDom

DETE SA ADHD-om MOŽE:

– Sanjariti puno
– Zaboravljati ili gubiti stvari
– Pričati previše
– Pravite neoprezne pogreške ili nepotrebne rizike
– Teško se odupirati iskušenju
– Imati poteškoća u poštovanju pravila igre ili socijalnih normi

TIPOVI
ADHD-A
Dominantno
nepažljivi tip

Preovlađujuće ponašanje je nedostatak pažnje, kada dete ima problem da završi zadatak, da obrati pažnju na detalje, kao i da prati uputstva ili pravila.

Dominantno hiperaktivno
-impulsivni tip

Preovlađujuće ponašanje je hiperaktivnost i impulsivnost. To su deca koja pokušavaju da se uklope u svoju sredinu, aktivna su, lako postaju isfrustrirana, nestrpljiva i nemaju samokontrolu.

Kombinovani
tip

Ovakav tip je kombinacija prethodnih tipova koja uključuje hiperaktivnost i nepažnju. Oni su najčešći među decom i adolescentima.

TRETMAN

U većini slučajeva ADHD je najbolje tretirati kombinacijom terapije ponašanja i lekova. Za decu predškolske dobi (4-5 godina) sa ADHD-om preporučuje se terapija ponašanja, posebno trening za roditelje kao prva linija lečenja pre nego što se proba lek. Svako dete je individua za sebe I svaka porodica je drugačija, zbog toga tretman treba prilagoditi svakoj porodici ponaosob.

ADHD tretman