FORBRAIN
SLUŠALICE

Koriste vibracije visoke frekvencije kako bi pomogle korisniku da stvori i obradi zvuk. U sebi sadrže elektronsko – dinamički filter koji blokira buku iz spoljašnje sredine, izolujući i pojačavajući glas korisnika, pružajući nervnom sistemu tako senzornu vežbu.

FORBRAIN SLUŠALICE

Koriste vibracije visoke frekvencije kako bi pomogle korisniku da stvori i obradi zvuk. U sebi sadrže elektronsko – dinamički filter koji blokira buku iz spoljašnje sredine, izolujući i pojačavajući glas korisnika, pružajući nervnom sistemu tako senzornu vežbu.

Forbrain slusalice

Pojačavaju
suglasnike

Provodljivost zvuka se odvija putem kostiju, a ne preko ušiju i vazduha. Na slici je prikazan izgled slušalica- plava polja naležu na kost pored uha, čime ušna školjka nije blokirana, dok se sa prednje strane nalazi mikrofon visoke osetljivosti, čime glas korisnika direktno dopire do nervnog sistema. Svrha Forbrain® slušalica je da pojača prenos zvuka kroz koštanu provodljivost.

Forbrain slusalice

Pojačavaju suglasnike

Provodljivost zvuka se odvija putem kostiju, a ne preko ušiju i vazduha. Na slici je prikazan izgled slušalica- plava polja naležu na kost pored uha, čime ušna školjka nije blokirana, dok se sa prednje strane nalazi mikrofon visoke osetljivosti, čime glas korisnika direktno dopire do nervnog sistema. Svrha Forbrain® slušalica je da pojača prenos zvuka kroz koštanu provodljivost.

„Slušamo sebe
kroz kosti“.

Kada emitujemo zvuk, glasnice nam vibriraju. Ova vibracija se prvenstveno prenosi kroz kosti, a zatim kroz vazduh i tako do bubne opne. Zato kada pokrijemo uši, bez ikakvih poteškoća čujemo sopstveni glas. Koštana provodljivost je od suštinske važnosti jer sprečava oštećenje sluha i štiti zvučne informacije od buke i drugih zvukova koji dolaze iz spoljašnje sredine.

„Slušamo sebe kroz kosti“.

Kada emitujemo zvuk, glasnice nam vibriraju. Ova vibracija se prvenstveno prenosi kroz kosti, a zatim kroz vazduh i tako do bubne opne. Zato kada pokrijemo uši, bez ikakvih poteškoća čujemo sopstveni glas. Koštana provodljivost je od suštinske važnosti jer sprečava oštećenje sluha i štiti zvučne informacije od buke i drugih zvukova koji dolaze iz spoljašnje sredine.

FORBRAIN slusalice

DINAMIČKI FILTER

Iako koštana provodljivost omogućava dobro samoslušanje, poruka koju emituje glas daje zvuk dobrog kvaliteta zašta je kod Forbraina zadužen dinamički filter, koji reaguje na intezitet glasa. Dinamički filter je dizajniran tako da istovremeno povećava visoke frekvencije, a umanjuje niske frekvencije. Tako se poboljšava ne samo sluh korisnika, već i čitav vestibularni sistem, upravljajući kretanjem, motornim planiranjem, ravnotežom I orijentacijom u prostoru. Šta je rezultat? Jasniji kvalitet i ritam glasa. Poboljšano slušanje. Veći fokus i koncentracija. Poboljšane veštine komunikacije, kao i stimulacija inicijalnog glasa.

FORBRAIN slusalice

DINAMIČKI FILTER

Iako koštana provodljivost omogućava dobro samoslušanje, poruka koju emituje glas daje zvuk dobrog kvaliteta zašta je kod Forbraina zadužen dinamički filter, koji reaguje na intezitet glasa. Dinamički filter je dizajniran tako da istovremeno povećava visoke frekvencije, a umanjuje niske frekvencije. Tako se poboljšava ne samo sluh korisnika, već i čitav vestibularni sistem, upravljajući kretanjem, motornim planiranjem, ravnotežom I orijentacijom u prostoru. Šta je rezultat? Jasniji kvalitet i ritam glasa. Poboljšano slušanje. Veći fokus i koncentracija. Poboljšane veštine komunikacije, kao i stimulacija inicijalnog glasa.

POLJA PRIMENE:

POLJA PRIMENE:

  • Koncentracija i fokus
  • Pažnja i sposobnost zadržavanja na zadatku ( Problemi sa pažnjom često se javljaju zbog poteškoća sa percepcijom zvuka. 80% senzornih informacija dolazi putem sluha, a to određuje ukupan nivo budnosti i pažnje. Kroz pojačanu provodljivost kostiju i dinamičke filtere Forbrain poboljšava obradu zvuka i vašu pažnju. Bolja pažnja omogućava veću produktivnost i poboljšanu memoriju.)
  • Neposredno verbalno I kratkoročno pamćenje
  • Motivacija i samopouzdanje;
 
  • Govor, izgovor i tečnost ( Koštana provodljivost pruža jasnoću i senzornu integraciju koja poboljšava veštine izgovora. Ova pojačana svest i percepcija govora je preduslov za fonološku i jezičku svesnost. Fonološka svest, sposobnost raspoznavanja osnovnih zvukova jezika, ključna je za jasnu govornu produkciju.)
  • Čitanje i pisanje:  korišćenjem Forbrain slušalica prilikom čitanja jačamo slušnu percepciju, bolje razumevanje napisane reči, verbalnu tečnost pri čitanju.

Forbrain se primenjuje i kod dece i kod odraslih. U zavisnosti od uzrasta određuje se I vreme i način primene. Više o samom uređaju, njegovim poljima primene kao i naučinim studijama o efikasnosti Forbrain slušalica možete pronaći na www.forbrain.com