DISLALIJA

Često ne razumemo svoju decu kada govore ili pokušavaju da se izraze usmeno. Kad deca počnu da govore, normalno je da ne govore pravilno, međutim u određenoj dobi jezik treba usavršiti i dete treba poboljšati svoj izgovor. Ali to se ne događa uvek, zbog toga je važno da roditelji, vaspitači, učitelji prepoznaju ovu problematiku i da se jave logopedu sa savet. Ukoliko primetite kod deteta da glasove ne izgovara pravilno, verovatno je u pitanju dislalija.

DISLALIJA

Često ne razumemo svoju decu kada govore ili pokušavaju da se izraze usmeno. Kad deca počnu da govore, normalno je da ne govore pravilno, međutim u određenoj dobi jezik treba usavršiti i dete treba poboljšati svoj izgovor. Ali to se ne događa uvek, zbog toga je važno da roditelji, vaspitači, učitelji prepoznaju ovu problematiku i da se jave logopedu sa savet. Ukoliko primetite kod deteta da glasove ne izgovara pravilno, verovatno je u pitanju dislalija.

ŠTA JE DISLALIJA?

Disalija je jedan od najčešćih govornih poremećaja koji se javlja kod dece. To je poremećaj u artikulaciji fonema zbog čega deca pogrešno izgovaraju glasove ili grupe glasova.

ŠTA JE DISLALIJA?

Disalija je jedan od najčešćih govornih poremećaja koji se javlja kod dece. To je poremećaj u artikulaciji fonema zbog čega deca pogrešno izgovaraju glasove ili grupe glasova.

VRSTE DISLALIJE

VRSTE DISLALIJE

Fiziološka dislalija

Postoji faza u razvoju jezika u kojoj dete ne izgovara ili izobličuje neke foneme; Te se greške nazivaju fiziološkim dislalijama. Obično nestaju sa vremenom i ne zahtevaju tretman pre treće godine.

Organske dislalije

uzrokovane poremećajima kao što je oštećenje sluha, rascep usne i/ili nepca, anatomskim promenama perifernih govornih organa (nepravilnost u položaju zuba , isturena ili uvučena vilica takozvani loš zagriz, visoko nepce, kratka podjezična resica…), nazalnost. Prekratka podjezična resica može uzrokovati nemogućnost izgovora glasa R i ostalih glasova koji nastaju u kontaktu vrha jezika i prednjeg dela nepca.

Funkcionalna dislalija

je promena artikulacije uzrokovana nepravilnim radom artikulacijskih organa. Dete sa funkcionalnom dislalijom ne koristi pravilno govorne organe pri artikulisanju fonema, uprkos odsutnosti bilo kog organskog uzroka. Najčešća je. Kada govorimo o disaliji, to se obično odnosi na funkcionalnu dislaliju, a najčešće vrste grešaka su: supstitucija, distorzija, izostavljanje ili dodavanje glasova.

Fiziološka dislalija

Postoji faza u razvoju jezika u kojoj dete ne izgovara ili izobličuje neke foneme; Te se greške nazivaju fiziološkim dislalijama. Obično nestaju sa vremenom i ne zahtevaju tretman pre treće godine.

Organske dislalije

uzrokovane poremećajima kao što je oštećenje sluha, rascep usne i/ili nepca, anatomskim promenama perifernih govornih organa (nepravilnost u položaju zuba , isturena ili uvučena vilica takozvani loš zagriz,
>>>

Funkcionalna dislalija

je promena artikulacije uzrokovana nepravilnim radom artikulacijskih organa. Dete sa funkcionalnom dislalijom ne koristi pravilno govorne organe pri artikulisanju fonema, uprkos odsutnosti bilo kog organskog uzroka.
>>>

RAZVOJ GLASOVA
VULETIĆ (1990)