Psihomotorni razvoj kod dece

Psihomotorni razvoj kod dece

Šta su motoričke sposobnosti? Grube motoričke sposobnosti su sposobnosti koje razvijamo za skladno kretanje tela: puzanje, stajanje, hodanje, trčanje, skakanje, penjanje, održavanje ravnoteže… Neophodno je imati dobar motorički razvoj u detinjstvu, jer to omogućava deci da istražuju svet oko sebe, na taj način stiču znanje i odgovaraju na različite izazove koji im se predstavljaju. Kada […]
Veština zahtevanja kao važan deo verbalnog ponašanja

Veština zahtevanja kao važan deo verbalnog ponašanja

Zahtevi su važan deo govorno-jezičkog razvoja kao i nezamenjivi deo svakodnevne verbalne interakcije između dva kominukatora. Zahtevanje je prvi vid komunikacije koji deca stiču. Prvi zahtevi se javljalju u obliku plača, kada je dete gladno, umorno, ili kada je uplašeno. Kako dete raste plakanje se javlja i kao zahtev za igračku , pažnju, pomoć kao […]
Par kratkih saveta za stimulaciju govora vašeg deteta

Par kratkih saveta za stimulaciju govora vašeg deteta

  Stimulisanje govora naše dece je važno kako bismo sprečili moguće poremećaje u govorno-jezičkom razvoju. Ovde ćemo navesti neke smernice kako bismo olakšali roditeljima rad sa decom kod kuće. 1.Pratite interesovanja Vašeg deteta -Uzmite u obzir sve one aktivnosti koje Vaša deca najviše vole, koja su najinteresantnija i zabavite ih. 2.Razgovarajte sa Vašim detetom što […]