AUTIZAM

Autizam ili poremećaj spektra autizma odnosi se na širok raspon stanja koja su karakterisana oštećenjima socijalnih veština, ponavljajućeg ponašanja, govora i neverbalne komunikacije. Prema podacima iz Sjedinjenih Američkih država autizam se javlja kod 1 od 54 dece

AUTIZAM

Autizam ili poremećaj spektra autizma odnosi se na širok raspon stanja koja su karakterisana oštećenjima socijalnih veština, ponavljajućeg ponašanja, govora i neverbalne komunikacije. Prema podacima iz Sjedinjenih Američkih država autizam se javlja kod 1 od 54 dece

TIPOVI AUTIZMA

Znamo da ne postoji samo jedan tip autizma, nego mnogo podtipova, na koje najviše utiču kombinacija genetskih i sredinskih faktora. Budući da je autizam spekar poremećaja, svaka osoba sa autizmom ima različit skup veština i izazova sa kojima se susreće. Načini na koje osobe sa autizmom uče, razmišljaju i rešavaju probleme mogu biti u rasponu od visoko funkcionalnih do teško oštećenih. Nekim osobama u autističnom spektru može biti potrebna značajna podrška u svakodnevnom životu, dok će drugima možda trebati manja podrška i, u nekim slučajevima, žive potpuno samostalno.

TIPOVI AUTIZMA

Znamo da ne postoji samo jedan tip autizma, nego mnogo podtipova, na koje najviše utiču kombinacija genetskih i sredinskih faktora. Budući da je autizam spekar poremećaja, svaka osoba sa autizmom ima različit skup veština i izazova sa kojima se susreće. Načini na koje osobe sa autizmom uče, razmišljaju i rešavaju probleme mogu biti u rasponu od visoko funkcionalnih do teško oštećenih. Nekim osobama u autističnom spektru može biti potrebna značajna podrška u svakodnevnom životu, dok će drugima možda trebati manja podrška i, u nekim slučajevima, žive potpuno samostalno.

FAKTORI
RAZVOJA

Nekoliko faktora može uticati na razvoj autizma, a često je propraćen senzornom osetljivošću i medicinskim problemima poput gastrointestinalnih poremećaja ili poremećajem spavanja, kao i izazovima mentalnog zdravlja poput anksioznosti, depresije i problema sa pažnjom.

Znakovi autizma obično se pojavljuju u dobi od 1 do 3 godine. U nekim slučajevima može se dijagnostikovati već sa 18 meseci. Istraživanja pokazuju da rana intervencija dovodi do pozitivnih ishoda kod osoba sa autizmom kasnije u životu.

FAKTORI RAZVOJA

Nekoliko faktora može uticati na razvoj autizma, a često je propraćen senzornom osetljivošću i medicinskim problemima poput gastrointestinalnih poremećaja ili poremećajem spavanja, kao i izazovima mentalnog zdravlja poput anksioznosti, depresije i problema sa pažnjom.

Znakovi autizma obično se pojavljuju u dobi od 1 do 3 godine. U nekim slučajevima može se dijagnostikovati već sa 18 meseci. Istraživanja pokazuju da rana intervencija dovodi do pozitivnih ishoda kod osoba sa autizmom kasnije u životu.

GLAVNI SIMPTPMI

1. poremećaji socijalne komunikacije i
2. ograničen repertoar aktivnosti i interesovanja kao i
stereotipno ponašanje.

Mnogi ljudi sa autizmom imaju senzorne probleme. Obično uključuju hiposenzitivnost ili hipersenzitivnost na zvukove, svetla, dodir, ukuse, mirise, bol i druge nadražaje.

Autizam je takođe povezan sa visokom stopom određenih telesnih i mentalnih zdravstvenih stanja.

GLAVNI SIMPTPMI

1. poremećaji socijalne komunikacije i
2. ograničen repertoar aktivnosti i interesovanja kao i
stereotipno ponašanje.

Mnogi ljudi sa autizmom imaju senzorne probleme. Obično uključuju hiposenzitivnost ili hipersenzitivnost na zvukove, svetla, dodir, ukuse, mirise, bol i druge nadražaje.

Autizam je takođe povezan sa visokom stopom određenih telesnih i mentalnih zdravstvenih stanja.

IZAZOVI SOCIJALNE KOMUNIKACIJE

Deca i odrasli sa autizmom imaju poteškoće sa verbalnom i neverbalnom komunikacijom. Na primer, oni možda ne razumeju ili na neodgovarajući način koriste:

• Govorni jezik
(oko trećine osoba sa
autizmom je neverbalno)
• Gest
• Kontakt očima
• Izraz lica
• Ton glasa

IZAZOVI SOCIJALNE KOMUNIKACIJE

Deca i odrasli sa autizmom imaju poteškoće sa verbalnom i neverbalnom komunikacijom. Na primer, oni možda ne razumeju ili na neodgovarajući način koriste:

• Govorni jezik
(oko trećine osoba sa
autizmom je neverbalno)
• Gest
• Kontakt očima
• Izraz lica
• Ton glasa

DODATNI SOCIJALNI
IZAZOVI MOGU UKLJUCIVATI POTEŠKOĆE SA :

  • Osećaj nelagodnosti u društvenim situacijama
  • Procenom ličnog prostora (odgovarajuća udaljenost između ljudi)
  • Ograničena i ponavljajuća ponašanja
  • Prepoznavanje emocija i namera u drugima
  • Prepoznavanje vlastitih emocija
  • Izražavanje emocija
  •  Traženje emocionalne utehe od drugih
stereotipna ponašanja

OGRANIČENA I STEREOTIPNA
PONAŠANJA

UVELIKO VARIRAJU U SPEKTRU AUTIZMA. ONI MOGU UKLJUČIVATI:

Stereotipni pokreti tela (npr. ljuljanje, tapšanje, trčanje napred-nazad)
Stereotipni pokreti sa predmetima
Gledanje u svetla ili vrtenje predmeta
Ritualistička ponašanja (npr. ređanje objekata, opsesivno dodirivanje objekata po određenom redosledu)
Uska ili ekstremna interesovanja za određene teme
Potreba za nepromenjivom rutinom / otporom prema promenama (npr. Isti dnevni raspored, isti jelovnik, odeća, put do škole)

stereotipna ponašanja

OGRANIČENA I STEREOTIPNA PONAŠANJA

UVELIKO VARIRAJU U SPEKTRU AUTIZMA. ONI MOGU UKLJUČIVATI:

Stereotipni pokreti tela (npr. ljuljanje, tapšanje, trčanje napred-nazad)
Stereotipni pokreti sa predmetima
Gledanje u svetla ili vrtenje predmeta
Ritualistička ponašanja (npr. ređanje objekata, opsesivno dodirivanje objekata po određenom redosledu)
Uska ili ekstremna interesovanja za određene teme
Potreba za nepromenjivom rutinom / otporom prema promenama (npr. Isti dnevni raspored, isti jelovnik, odeća, put do škole)