ALEKSANDAR ZLATIĆ

Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, 2015. godine stiče naziv diplomirani defektolog logoped a godinu dana kasnije stekao je naziv Master logoped odbranom rada „Uticaj neurogene patologije na kvalitet glasa“.

U svom radu se zalaže na vezi dete-roditelj-terapeut, i dosledan je u cilju da iskoristi maksimalni potencijal deteta. Poseban izazov i najveću satisfakciju vidi u radu sa decom iz autističnog spektra poremećaja i razvojnim jezičkim poremećajima. Kao poseban cilj navodi socijalnu integraciju dece i odraslih sa teškoćama u širu društvenu sredinu i podizanje svesti o ovoj problematici.

 

ALEKSANDAR ZLATIĆ

Na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, 2015. godine stiče naziv diplomirani defektolog logoped a godinu dana kasnije stekao je naziv Master logoped odbranom rada „Uticaj neurogene patologije na kvalitet glasa“.

U svom radu se zalaže na vezi dete-roditelj-terapeut, i dosledan je u cilju da iskoristi maksimalni potencijal deteta. Poseban izazov i najveću satisfakciju vidi u radu sa decom iz autističnog spektra poremećaja i razvojnim jezičkim poremećajima. Kao poseban cilj navodi socijalnu integraciju dece i odraslih sa teškoćama u širu društvenu sredinu i podizanje svesti o ovoj problematici.

 

ISKUSTVO

Nakon diplomiranja radno iskustvo stiče u „Domu Zdravlja Zemun“ , u Službi za zdravstvenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem gde sprovodi logopedsku dijagnostiku i tretmane poremećaja glasa, govora i jezika.

Svoje profesionalno usavršavanje nastavlja u predškolskim ustanovama gde uspešno obavlja funkciju logopeda u jaslenim i vrtićkim grupama. Istovremeno svoje radno iskustvo proširuje radeći kao reedukator psihomotorike.

U periodu od 2012-2014. godine bavio se volonterskim radom u Udruženju za pomoć osobama sa teškoćama u razvoju „Živimo zajedno“, gde stiče iskustvo u radu sa odraslim osobama.

DOSTIGNUĆA

Osnivač Centra Sinapsa postaje nakon višegodišnjeg rada u privatnim logopedskim ordinacijama gde je primenjivao bihejvioralne metode u radu sa decom, pod supervizijom inostranih BCBA terapeuta.

Na Institutu za mentalno zdravlje Beograd, 2017. godine, dobija sertifikat iz oblasti Opšte i specifične reedukacije psihomotorike sa relaksacijom.

Na Zagrebačkom Sveučilištu 2018. godine stiče sertifikat za primenu The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program- Referentni instrument za procenu, vodič za rehabilitacijske planove i sistem za praćenje veština, dizajniran za decu sa autizmom kao i za svu decu koja pokazuju kašnjenje u jezičkom razvoju.

 

ISKUSTVO

Nakon diplomiranja radno iskustvo stiče u „Domu Zdravlja Zemun“ , u Službi za zdravstvenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem gde sprovodi logopedsku dijagnostiku i tretmane poremećaja glasa, govora i jezika.

Svoje profesionalno usavršavanje nastavlja u predškolskim ustanovama gde uspešno obavlja funkciju logopeda u jaslenim i vrtićkim grupama. Istovremeno svoje radno iskustvo proširuje radeći kao reedukator psihomotorike.

U periodu od 2012-2014. godine bavio se volonterskim radom u Udruženju za pomoć osobama sa teškoćama u razvoju „Živimo zajedno“, gde stiče iskustvo u radu sa odraslim osobama.

DOSTIGNUĆA

Osnivač Centra Sinapsa postaje nakon višegodišnjeg rada u privatnim logopedskim ordinacijama gde je primenjivao bihejvioralne metode u radu sa decom, pod supervizijom inostranih BCBA terapeuta.

Na Institutu za mentalno zdravlje Beograd, 2017. godine, dobija sertifikat iz oblasti Opšte i specifične reedukacije psihomotorike sa relaksacijom.

Na Zagrebačkom Sveučilištu 2018. godine stiče sertifikat za primenu The Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program- Referentni instrument za procenu, vodič za rehabilitacijske planove i sistem za praćenje veština, dizajniran za decu sa autizmom kao i za svu decu koja pokazuju kašnjenje u jezičkom razvoju.

 Autor rada objavljenog na konferenciji “Aktuelnosti u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji”, Studija slučaja homozigotnih blizanaca sa mutacijom gena za metilentetrahidrofolat reduktazu (MTHFR gen)- praćenje razvoja tokom tri godine tretmana